Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Astigmatizmus

Potrebujete takzvané cylindre?

Astigmatizmus

Cena liečby už od 290 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Astigmatizmus je vrodená porucha videnia, ktorú spôsobuje nerovnomerné zakrivenie očnej rohovky, teda priehľadnej vonkajšej časti oka. Dá sa prirovnať k malej vypukline na inak hladkej gumenej lopte. Nerovnomerné zakrivenie očnej rohovky spôsobuje následne neostré videnie.

Touto nepravidelnosťou sa pri prechode svetelné lúče rozptýlia na sietnici, mieste najostrejšieho videnia a vytvoria neostrý a nejasný obraz. 

Astigmatizmus sa často vyskytuje spolu s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Delí sa na pravidelný a nepravidelný. Môže mať kladné aj záporné hodnoty a koriguje sa tzv. cylindrickými dioptriami.

Príznaky

Medzi príznaky astigmatizmu patria časté bolesti hlavy, namáhanie očí, škúlenie, skreslené alebo rozmazané videnie na všetky vzdialenosti a problémy s videním pri jazde v noci. Astigmatizmus sa môže prejaviť aj pri vysokom zaťažení počas práce s počítačom, študenti môžu pociťovať ťažkosti pri čítaní kníh.

 

 

Liečba

Túto refrakčnú vadu je vždy možné vyliečiť popri riešení sférickej dioptrickej chyby ďalekozrakosti či krátkozrakosti.

1

Laserová operácia

Astigmatizmus dokážeme spoľahlivo odstrániť bezbolestnou laserovou operáciou, ktorá netrvá dlhšie než 15 minút a umožňuje veľmi rýchly návrat do každodenného života, už 12 hodín po zákroku. Tento zákrok s názvom iLASIK presne zodpovedá jedinečným potrebám oka, pretože ho vykonávame na podklade digitálnej mapy konkrétnej dioptrickej chyby, ktorá je výsledkom podrobného a komplexného predoperačného vyšetrenia.

2

Operácia šošovky

Existujú aj ďalšie možnosti na odstránenie astigmatizmu – implantácia fakickej šošovky alebo refrakčná výmena šošovky. Pri týchto zákrokoch do oka postihnutého astigmatizmom vkladáme na mieru vyrobené vnútroočné implantáty najvyššej svetovej kvality.

CHCEM SA OBJEDNAŤ

CESTUJTE

ZADARMO VLAKOM

ZA OSTRÝM ZRAKOM

VIAC INFO  KONTAKT