Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Cenník

Cenník vyšetrení

Kompletné vyšetrenie s konzultáciou 80 €
Špecializované očné vyšetrenie 60 €
Cielené očné vyšetrenie 40 €
Akútne očné vyšetrenie (vybranie cudzieho telieska, zápal, …) 30€
Akútne očné vyšetrenie s rozkvapkaním 40-80€
Predpis okuliarovej korekcie  40 €
Predoperačné vyšetrenie pred laserovou operáciou 70 €
Predoperačné vyšetrenie pred refrakčnou operáciou (PRELEX, RLE, …) 70 €
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu 40 €
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou rohovky (liečba keratokonusu, transplantácia rohovky, …) 80 €
Kontrolné pooperačné vyšetrenie 20 €
Diagnostické očné vyšetrenie (topografia, biometria, endotel, …) 20 €
OCT vyšetrenie 35 €
Perimeter 25 €
Vyšetrenie a diagnostika glaukómu (zeleného zákalu) 85 €
Injekčné podanie lieku (nezahŕňa cenu lieku) 5 €
Infúzna liečba 80 €
Potvrdenie na vodičský preukaz 20 €
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom 40 €
Potvrdenie do zamestnania 20 €
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia do 15 minút zdarma
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia nad 15 minút 25€

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Cenník operačných výkonov

Cenník laserových zákrokov

PRK „Štandard“ 290 €
PRK „Na mieru“ 440 €
LASEK „Štandard“ 460 €
LASEK „Na mieru“ 570 €
Femto LASIK (zákrok femtosekundovým laserom) 599 €
iLASIK (zákrok femtosekundovým laserom „Na mieru“) 970 €

Cenník refrakčných operácií s implantáciou šošovky (PRELEX, RLE)

Operácia metódou fakoemulzifikácie

RLE – Refractive Lens Exchange 810 €
RLE Toric (s odstránením astigmatizmu) 1 110 €
PRELEX – Presbyopic Lens Exchange 1 280 €
PRELEX Toric (s odstránením astigmatizmu)  1 450 €

Femtosekundovým laserom asistovaná operácia

RLE – Refractive Lens Exchange 1210 €
RLE Toric (s odstránením astigmatizmu) 1 410 €
PRELEX – Presbyopic Lens Exchange 1 680 €
PRELEX Toric (s odstránením astigmatizmu)  1 780 €

Implantácia fakickej šošovky

IrisClaw IOL 1 380 €
STAAR Surgical 1 480 €

Cenník operácií sivého zákalu

Operácia sivého zákalu metódou fakoemulzifikácie

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Monofokálna šošovka 810 € 0 € 0 € 0 €
Monofokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 110 € 250 € 250 € 250 €
Multifokálna šoošvka 1 280 € 880 € 880 € 880 €
Multifokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 450 € 1 180 € 1 180 € 1 180 €
Diabetická IOL 850 € 150 € 150 € 150 €
LED Navigačný systém VERION 50 € 50 € 50 € 50 €
Balík „Ochrana sietnice“ (prípravok obsahujúci omega 3-mastné kyseliny a OCT vyšetrenie mesiac po zákroku) 30 € 30 € 30 €

Femtosekundovým laserom asistovaná operácia sivého zákalu

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Monofokálna šošovka 1 210 € 260 € 260 € 260 €
Monofokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 410 € 510 € 510 € 510 €
Multifokálna šoošvka 1 680 € 1 280 € 1 280 € 1280 €
Multifokálna torická šošovka (s odstránením astigmatizmu) 1 780 € 1 480 € 1 480 € 1 480  €
Diabetická IOL 1 100 € 650 € 650 € 650 €
LED Navigačný systém VERION 50 € 50 € 50 € 50 €
Balík „Ochrana sietnice“ (prípravok obsahujúci omega 3-mastné kyseliny a OCT vyšetrenie mesiac po zákroku) 30 €  30 € 30 € 30 €

Operácia druhotného sivého zákalu

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Operácia druhotného sivého zákalu aspiráciou 510 € 135 € 200 € 135 €
Operácia druhotného sivého zákalu Nd:YAG laserom 220 € 50 € 50 € 50 €

Sekundárna implantácia VOŠ

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Monofokálna šošovka 810 € 170 € 170 € 810 €
Prednokomorová VOŠ 560 € 130 € 130 € 560 €

Cenník iných operácií rohovky

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Intrastromálna implantácia distenčných prstencov 1 480 € 130 € 130 € 130 €
CXL- corneal cross linking 450 € 120 € 120 € 120 €
Kombinovaný zákrok „Implantácia distenčných prstencov a CXL terapia“ 1 930 € 500  € 500 € 500 €
IAK- incízna astigmatická keratotómia 540 € 200 € 210 € 540 €

Transplantácia rohovky

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Transplantácia rohovky 2 600 € 1 000 € 1 450 € 2 600 €
Transport implantátu variabilná zložka podľa dodávateľskej transportnej služby
Krytie rohovky amniovou membránou 500 € 250 € 500 € 500 €

Cenník ostatných očných výkonov

Samoplatca VšZP Dôvera Union
Repozícia implantovanej VOŠ 370 € 100 € 100 € 100 €
Explatnácia a implantácia VOŠ 740 € 230 € 230 € 740 €
Implantácia kapsulárneho krúžku * 95 € 95  € 95 € 95 €
Použitie vitrektómu v priebehu zákroku * 120 € 120 € 120 € 120 €
Operácia zeleného zákalu 450 € 120 € 120 € 120 €
Operácia zeleného zákalu s implantátom 780 € 450 € 450 € 450 €
Plastické operácie mihalníc 500 € 300 € 300 € 270 €
Operácie nádorov mihalníc 370 € 210 € 160 € 170 €
Operácia pterýgia 230 € 30 € 5 € 0 €
Operácia nádorov spojovky 370 € 105 € 122 € 170 €
Operácia zrastov spojovky 250 € 0 € 250 € 250 €
Operácia slzných bodov a slzných ciest 140 € 10 € 0 € 140 €
Implantácia uzáverov slzných bodov 150 € 150 € 0 € 150 €
Ošetrenie sietnice laserom 40 € 20 € 0 € 40 €
Elektroepilácia 100 € 0 € 0 € 0 €
Tarzofia 160 € 0 € 0 € 0 €

* Použitie vyplýva z priebehu zákroku a nie je možné ho dopredu predpokladať. Lekári VESELY | Očná Klinika si vyhradzujú právo na použitie, bez nutnosti informovania pacienta v priebehu zákroku, v záujme najlepšieho výsledku zákroku. O použití bude pacient detailne informovaný a toto bude zdokladované v dokumentácii.

Ostatné malé operácie v okolí oka

bez šitia 130 €
so šitím 170 €
operácia jačmeňa bez šitia 130 €
operácia jačmeňa so šitím 170 €

Operácia v celkovej anestézii

1. hodina 170 €
každá ďalšia hodina 100 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Príďte viacerí a buďte VESELÍ!

Chcete s a zbaviť okuliarov a rozmýšľate o najšetrnejšom zákroku iLASIK? Dohodnite sa s rodinnými príslušníkmi, alebo Vašimi kamarátmi a zbavte sa okuliarov spoločne. My potom Vaše staré okuliare, ktoré už nebudete potrebovať, pošleme do Afriky tým, ktorí ich potrebovať budú. Takto nie len ušetríte, ale aj pomôžete tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.

Je Vás viac, chcete sa zbaviť okuliarov a ešte aj ušetriť? Získajte náš „VESELY Grup On“ a podľa počtu členov skupiny bude vysoká Vaša zľava.

 1. Vstupné vyšetrenie pred zákrokom nemusíte podstúpiť v jeden deň. Môžete ho absolvovať v jednom týždni
 2. Ani zákrok nemusí každý člen absolvovať v jeden deň. Termíny zákrokov si môžete rozložiť do 14 dní
 3. Počet účastníkov v jednej skupine je obmedzený. Po prevýšení stanoveného maximálneho počtu je potrebné vytvoriť novú skupinu.
 4. Zľavu môžete uplatniť na najlepší zákrok z našej ponuky iLASIK
 5. Vy sami si vyberiete Vášho zástupcu na komunikáciu s VESELY | očná klinika, ktorý dohodne termíny vyšetrení, zákrokov a výšku zľavy
 6. Pred vyšetrením prvého člena skupiny zástupca „skupiny“ musí doručiť definitívny zoznam členov celej skupiny
 7. Po vyšetrení prvého člena skupiny už nie je možné skupinu dodatočne rozširovať o ďalších členov
 8. Termíny vyšetrení a zákrokov sú záväzné a nie je možné ich meniť.
 9. VESELY | očná klinika si vyhradzuje právo zmeny termínu vyšetrenia, či zákroku. Takáto zmena však nebude mať žiaden vplyv na cenu zákroku
 10. Termín zákroku a definitávna výška zľavy budú stanovené až po absolvovaní vyšetrenia posledným členom skupiny a úhrade nevratnej zálohovej platby každým členom skupiny vo výške 800,- EUR
 11. Doplatok ceny zákroku bude uhradený v deň operácie každým členom skupiny individuálne
 12. Nie je možné pridať sa do skupiny uchádzajúcej sa o skupinovú zľavu až po absolvovaní predoperačného vyšetrenia alebo po stanovení termínu zákroku
 13. V prípade zrušenia zákroku niektorým členom zo skupiny môžete postupovať nasledovne:
  1. uhradiť cenu zákroku aj za chýbajúceho člena a získať tak pôvodnú zľavu
  2. uplatniť si zľavu s nižším počtom účastníkov
  3. nahradiť člena novým
 14. Za člena skupiny uchádzajúceho sa o skupinovú zľavu sa považuje každý, kto má záujem podstúpiť laserovú korekciu na oboch očiach. V prípade korekcie len na jednom oku je možné jedného člena skupiny nahradiť dvomi takými, ktorí chcú podstúpiť korekciu len na oku jednom
 15. Pokiaľ sa člen skupiny nemôže dostaviť na zákrok z objektívnych príčin (choroba, súdne pojednávanie, …) môže presunúť svoj zákrok na iný deň po predložení potvrdenia o návšteve lekára a úplnom uhradení zvyšnej ceny zákroku
 16. Ak dôjde k odloženiu zákroku zo strany VESELY | očná klinika platia podmienky „VESELY GroupOn“

VESELY GroupOn

Počet osôb v skupine Zákroky zdarma * Výška zľavy
3 osoby jeden zákrok zdarma 970 €
4 osoby dva zákroky zdarma 1 940 €
5 osoby tri zákroky zdarma 2 910 €
6 osoby štyri zákroky zdarma 3 880 €
7 osoby päť zákrokov zdrama 4 850 €
8 osoby šesť zákrokov zdrama 5 820 €

* Zákrok znamená operačný výkon femtosekundovým a excimerovým laserom na jednom oku.

Možnosti financovania

Platba v hotovosti.

Platba kreditnou kartou.

Platba na splátky.