Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Laser Eye Surgery

You will see! Already a few minutes after the painless laser surgery.

Laser Eye Surgery

Laser surgery is a process that will bring you to a long-term and satisfied life without glasses. In our centre we use technology to remove refractive defects as the only technology certified by NASA. Highest quality and our most experienced team of specialists trusts also many colleagues doctors, athletes, artists and scientists who believe in what we do.

At VESELY Eye Clinic, we provide a wide range of laser methods: iLASIK, FemtoLASIK, LASEK and PRK. According to the results of the precise and detailed entrance examination, our specialists will offer you the most suitable and secure laser method, after which you can enjoy your life to the fullest again without the need of wearing glasses or contact lenses.

Examination

You will first undergo a complex initial examination with the aim of gaining as much individual data as possible not only about your eyes, but also about your habits, hobbies and activities. Based on these results, our specialists will recommend you the most suitable and safest solution and further procedure for you.

Before to examination in the Centre of laser and refractive surgeries of the VESELY I Eye Clinic, you must not wear contact lenses for at least two weeks, in order to avoid distorting the results of this very sensitive examination.

The examination itself takes approximately two hours and it also includes the measurement of the visual acuity, measurement of intraocular pressure, the control of the anterior segment of the eye (cornea, iris, lens) and the fundus examination. Along with this you will undergo several soecialized examinations to help us determine the exact level of your refractive defect. For this reason, we do not recommend to come to the appointment by your own car. The effects of this examination (worsened near vision, the inability to focus) will spontaneously disappear within 3-4 hours after the examination.

Treatment process

Surgical procedures are painless and usually take less than 15 minutes. they are carried out in local anesthesia, pacient is fully conscious. Depending on the type of the surgery, you may experience discomfort such as eye burning, photophobia or increased lacrimation. These symptoms are characteristic for PRK and LASEK and can last for about five days. Treatments FemtoLASIK and iLASIK are completely painless and allow you to return to your normal life already after 12 hours after the surgery.

Hradí laserový operačný zákrok poisťovňa?

Laserové operácie patria do skupiny tzv. kozmetických zákrokov, preto sa poisťovňa na ich úhradu vo väčšine prípadov nepodieľa. Poisťovňa čiastočne zákrok uhrádza v prípade, že je rozdiel vo výške dioptrii medzi jedným a druhým oko väčší ako 3,5 dioptrie.

Ako viem, ktorý zákrok je pre mňa najvhodnejší?

Po dôkladných vstupných vyšetreniach a získaní informácii o výške Vašej dioptrickej chyby a ostatných potrebných údajoch o Vašom zraku a očiach, Vám bude po konzultácii s ošetrujúcim lekárom navrhnutá najvhodnejšia metóda odstránenia Vašej dioptrickej chyby.

Je laserové odstránenie dioptrii vekovo ohraničené?

Dioptrickú chybu je možné odstrániť laserom v ktoromkoľvek veku. Podmienkou je však fyziologický nález v ostatných očných štruktúrach. Preto takýto zákrok môžu v niektorých prípadoch podstúpiť aj záujemcovia starší ako 40 rokov. Zákroky však nevykonávame pacientom mladším ako 18 rokov, a to z dôvodu neukončeného rastu a vývoja organizmu.

Je laserové odstránenie dioptrii ohraničené výškou dioptrii?

Prístrojové vybavenie VESELY | Očná Klinika umožňuje odstrániť dioptrické chyby v rozpätí od +5,0 dioptrie do -12,0 dioptrie a to aj v kombinácii s tzv. astigmatizmom. Vo väčšine prípadov však nepristupujeme ku korekcii extrémnych dioptrických chýb laserom, nakoľko takéto riešenie nepovažujeme za správne a bezpečné. Laserovú korekciu bežne vykonávame pri ďalekozrakosti do výšky +4,5 dioptrie a pri krátkozrakosti do výšky -7,5 dioptrie. Odstránenie vyšších dioptrických chýb laserom považujeme za bezpečné a vhodné len v prípade vyhovujúcich anatomických pomerov v oku. Korekciu vyšších dioptrických chýb vykonávame pomocou tzv. fakických šošoviek, ktoré považujeme v tomto prípade za vhodnejšie, šetrnejšie a bezpečnejšie riešenie.

Je možné operovať aj tupozraké oči?

Pomocou laserového zákroku je možné odstrániť dioptrickú chybu aj tupozrakého oka a zabezpečiť mu tak po operácii zrakovú ostrosť aj bez okuliarov. Tupozrakosť ako takú, však nie sme schopní odstrániť. Pravdou však je, že každý náš klient s tupozrakým okom, ktorý podstúpil zákrok iLASIK, mal po tomto zákroku zrakovú ostrosť bez okuliarov dokonca lepšiu, než pred zákrokom s okuliarmi.

Operujú sa obe oči naraz?

Áno, laserová korekcia sa vykonáva na oboch očiach naraz.

Je tento operačný zákrok bolestivý?

Nie, laserový zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii, vďaka čomu je priebeh zákroku úplne bezbolestný. Avšak v závislosti od zákroku sa môžete v pooperačnom období stretnúť s nepríjemnými pocitmi (rezanie a pálenie očí, svetloplachosť, či zvýšené slzenie) trvajúcimi niekoľko dní. Tieto príznaky sú charakteristické pre PRK a LASEK. V prípade zákrokov vykonaných pomocou femtosekundového laseru – FemtoLASIK a iLASIK – je aj pooperačné obdobie bezbolestné a už na druhý deň sa môžete vrátiť do bežného života.

Ako dlho trvá operačný zákrok?

Pobyt na klinike trvá približne dve hodiny, počas ktorých sa opätovne prekontrolujú všetky výsledky, do oči sú aplikované kvapky s anestetickým účinkom a až následne sa vykoná zákrok. Laserový zákrok trvá obyčajne menej ako 15 minút.

Aký je rozdiel medzi zákrokmi PRK alebo LASEK a LASIK?

Všetky tri patria do skupiny laserových zákrokov na korekciu dioptrickej chyby. Zákroky PRK a LASEK sú tzv. povrchové. To znamená, že laserový lúč pôsobí už na povrchové vrstvy rohovky – epitel alebo Bowmanova membrána. Až po ich odstránení je účinný v stróme rohovky, čiže časti, ktorá je najvhodnejšia na laserovú korekciu. Tým, že pri týchto zákrokoch dochádza k nenávratnému odstráneniu Bowmanovej membrány je anatómia rohovky úplne zmenená. Počas zákrokov PRK alebo LASEK dochádza k podráždeniu a poškodeniu nervových zakončení na rohovke a preto je rekonvalescencia po týchto zákrokoch veľmi bolestivá a nepríjemná. Zákrok LASIK vykonaný pomocou femtosekundového laseru je zaradený do skupiny podpovrchových zákrokov. Je charakteristický tým, že sa na povrchu oka vytvorí veľmi jemná a tenká príklopka, tzv. flap. Pod týmto flap-om, ktorý obsahuje epitel, Bowmanovu membránu a aj veľmi jemnú časť strómy, sa vykoná samotné odstránenie dioptrickej chyby excimerovým laserom. Práve vďaka zachovaniu celistvosti povrchových vrstiev rohovky je rekonvalescencia bezbolestná a rýchla, nakoľko nedochádza k masívnemu podráždeniu nervových zakončení v rohovke.

Aká dlhá je rekonvalescentná doba po zákroku?

Dĺžka rekonvalescencie je rôzna podľa typu zákroku, ktorý si vyberiete. a) v prípade zákrokov PRK a LASEK je celková doba rekonvalescencie približne 1/2 roka. Skorá pooperačná rekonvalescencia trvá približne 5-7 dní. Toto obdobie je spojené s rezaním a pálením očí, výraznou svetloplachosťou a slzením, a preto sa odporúča pokojový režim v domácom prostredí. Po celú dobu sú v očiach vložené krycie kontaktné šošovky, ktoré sa vyberú až po piatich dňoch. Od operačného dňa, až po ukončenie liečby je potrebné si do očí denne kvapkať kvapky. Liečba je ukončená 6 mesiacov po zákroku. b) v prípade zákrokov FemtoLASIK alebo iLASIK je celková doba rekonvalescencie cca 2 týždne. Skorá pooperačná rekonvalescencia trvá menej ako 24 hodín, po ktorých sa môžete vrátiť do práce, školy, či svojim koníčkom. Pooperačná liečba trvá iba týždeň.

Aké obmedzenia ma po zákroku čakajú?

Opäť záleží od toho, pre ktorý zákrok sa rozhodnete. V každom prípade však platí, že by ste sa mali vyhýbať plávaniu v bazénoch, jazerách, či v mori po dobu minimálne dvoch týždňov. Taktiež je správne obmedziť aktivity v oblasti kontaktných športov- box, judo, karate, basketbal, hádzaná, … na tak isto dlhú dobu. Extrémne športy je možné vykonávať približne 4 týždne po zákroku. Zásadný rozdiel je v dĺžke pooperačnej liečby, ktorá sa líši v závislosti od zákroku, tak ako je uvedené vyššie. Počas trvania liečby sa neodporúča otehotnieť, čiže v prípade zákrokov PRK, či LASEK až po dobu 6 mesiacov. Je to z dôvodu dlhodobej liečby, i keď veľmi jemnými, kortikoidnými kvapkami. V prípade zákrokov FemtoLASIK, či iLASIK je táto otázka bezpredmetná, nakoľko liečba trvá len týždeň. Obmedzenia sa však môžu individuálne meniť podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

Je možné, že sa mi po laserovej operácii prinavráti zraková vada?

Všetky vyšetrovacie postupy smerujú k tomu, aby bola výsledná korekcia najstabilnejšia a najtrvalejšia. V niektorých prípadoch sa však stane, že dôjde k samovoľnej regenerácii tkaniva, ktorú nie je možné ovplyvniť ani vôľou pacienta, či snahou lekára. Pravdepodobnosť návratu dioptrickej chyby po laserovom zákroku je menšia než 0,1%. V takom prípade je možným riešením bezplatné laserové dokorigovanie. Takáto korekcia je poskytovaná v rámci “Garancie spokojnosti”, ktorú VESELY | Očná Klinika ponúka každému svojmu klientovi úplne bezplatne.

REQUEST APPOINTMENT