Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Operácia rohovky

Operácia očnej rohovky

VESELY Očna klinika je jediným súkromným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje kompletnú liečbu ochorení rohovky, vrátane chirurgických zákrokov v lokálnej aj celkovej anestézii.

Pri liečbe využívame všetky dostupné terapeutické postupy, od zákrokov excimerovým laserom, femtosekundovým laserom, CXL terapiu, aplikáciu amnionových membrán až po transplantáciu rohovky.

V súčasnosti sme neštátnym pracoviskom s najväčším počtom vykonaných transplantácii na Slovensku a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec. Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Vaše oči sú jednoducho v dobrých rukách.

Ochorenia rohovky a ich liečba

Rohovka je číre a priehľadné tkanivo, ktoré chráni vnútorné časti oka. Ako prvé cezeň prenikajú slnečné lúče a pozostáva z piatich rôznych vrstiev. Je takpovediac bránou do oka a pri jej poškodení sa môže svetlo rôzne deformovať, v niektorých prípadoch dokonca do oka preniká veľmi slabo alebo vôbec. Existujú rôzne ochorenia a poškodenia rohovky, od zriedkavého a veľmi vážneho keratokonusu až po mechanické poškodenia rohovky v dôsledku úrazu.

Dnešné možnosti liečby ochorení rohovky záležia od konkrétneho ochorenia a jeho stavu. Toto sú najčastejšie prípady:

Degenerácie a dystrofie rohovky

Ide o veľmi širokú skupinu ochorení, ktoré viac alebo menej ovplyvňujú kvalitu zrakovej ostrosti a často ich sprevádza výrazná bolestivosť očí, svetloplachosť a slzenie. Podľa toho, ktorú časť rohovky ochorenie postihuje, zvažujeme aj jej liečbu. Na našej klinike máme komplexné a najmodernejšie vybavenie,vďaka ktorému vieme presne identifikovať typ ochorenia a následne určiť správnu liečbu.

Infekčné ochorenia a úrazy rohovky

Poškodenie rohovky v dôsledku úrazu či akútna infekcia vyžadujú okamžitý zásah a liečbu. Naši špecialisti, ktorí sa neustále v problematike vzdelávajú a školia, v liečebných postupoch pri liečbe komplikovaných zápalov rohovky aplikujú najmodernejšie poznatky a metódy a s dôverou sa na nich obracajú pacienti aj mnohí kolegovia z celého Slovenska.

Transplantácie rohovky

VESELY Očná Klinika je v súčasnosti neštátnym pracoviskom s najväčším počtom transplantácii na Slovensku a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec. Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nie len z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prvú transplantáciu rohovky (transplantáciu endotelu) sme uskutočnili v septembri 2008. Odvtedy sme postupne do ambulantnej chirurgie zaviedli aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky.

Podľa nálezu a miery poškodenej časti rohovky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, tzv. perforujúcu alebo len čiastočnú, tzv. lamelárnu, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

Transplantáciu rohovky je priamo na našej klinike možné vykonať buď v lokálnej anestézii, v prípade potreby aj v celkovej anestézii. Štepy odoberáme z očnej tkanivovej banky očnej kliniky FN Královské Vinohrady v Prahe. Svojou kvalitou spĺňajú najnáročnejšie požiadavky očných chirurgov na celom svete. Čakacia doma na transplantáciu je na našej klinike vo väčšine prípadov kratšia než 8 týždňov.

 

Ako to prebieha?

Pred každou operáciou je potrebné absolvovať komplexné a podrobné predoperačné vyšetrenie na jednom z našich pracovísk. Môžete sa naň objednať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára.

Vstupné vyšetrenie

Na úvod podstúpite komplexné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nielen o vašich očiach, ale aj o vašom životnom štýle, zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách o výsledku zákroku.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je skúška zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka) a očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení, ktoré nám pomôžu určiť presnú výšku vašej dioptrickej chyby a štádium očného ochorenia.

Na základe získaných údajov vám naši špecialisti odporučia najbezpečnejší a najvhodnejší postup na odstránenie vášho očného ochorenia.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa ich spýtať. Ochotne vám všetko vysvetlíme, aby ste boli čo najviac informovaní a operáciu podstupovali s dobrým pocitom. Váš pocit bezpečia a dôvera sú pre nás dôležité.

Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek. To spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3-4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

Operácia

Pobyt na našej očnej klinike v deň zákroku trvá pri operácii rohovky približne 2 hodiny, v rámci ktorých najprv ešte raz absolvujete všetky základné očné vyšetrenia, aby sme vylúčili akékoľvek akútne očné ochorenia. Ak sú všetky výsledky ideálne, následne vás prípravíme na zákrok. Presný priebeh zákroku závisí od zvolenej liečby (uvedené vyššie).

Po zákroku od nás dostanete S.O.S. kontakt na niektorého z našich očných chirurgov, ktorý vám bude k dispozícii telefonickú konzultáciu v prípade otázok či pochybností bezprostredne po zákroku.

Kontrola po zákroku

Po všetkých očných operáciách je potrebné kontrolné vyšetrenie. Termíny pooperačných kontrol určí váš ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a druhu podstúpenej liečby. Obmedzenia po zákroku sa môžu individuálne meniť podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára.

Prvé dni po operácii vás budeme sledovať podľa vopred stanovenej schémy. Ďalšiu bežnú starostlivosť bude vykonávať váš obvodný očný lekár, s ktorým sa na tom vopred dohodneme.

CHCEM SA OBJEDNAŤ