Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Operácia zeleného zákalu

Operácia zeleného zákalu

Zelený zákal (odborne nazývaný glaukóm) patrí do skupiny očných ochorení spojených so zvýšeným očným tlakom a bez správnej a včasnej liečby môže viesť až k úplnej slepote. Následkom neliečeného glaukómu je postupné a nenávratné poškodzovanie očného nervu a s tým spojená stratu zraku.

Zelený zákal je typický pre ľudí v staršom veku, no môže sa vyskytovať aj v mladosti. Vo zvýšenej miere postihuje chorých na cukrovku a ľudí, ktorí majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze. Nebezpečenstvo tohto ochorenia spočíva v jeho nenápadnom nástupe a bezbolestných zmenách, ktoré si spočiatku nemusíte sami vôbec všimnúť, alebo si ich všimnete až v neskoršom štádiu, keď sa prejavia už aj s ním spojené poškodenia. Práve kvôli tomu vám odporúčame od 40. roku života absolvovať pravidelné očné prehliadky spojené s meraním vnútroočného tlaku. Najlepšou ochranou v boji proti zelenému zákalu je prevencia.

 

Liečebné metódy

Glaukóm je možné liečiť, pričom cieľom liečby je ochrániť zrakový nerv a zachovať zrakové pole nepoškodené. Zvýšený vnútroočný tlak je stále najväčším rizikovým faktorom pri vzniku a progrese zeleného zákalu, preto je jeho znižovanie základným krokom pri liečbe. Typ liečby naši lekári volia podľa štádia, v ktorom sa ochorenie nachádza.

1. Liečba podávaním liekov

Pomocou očných kvapiek, ktoré znižujú očný tlak, sa zasahuje do systému komorovej tekutiny a ovplyvňuje sa jej prívod a odvod. Úspech tejto terapie v značnej miere závisí od presného dodržiavania užívania predpísaných liekov a odporúčaní ošetrujúceho lekára. O to viac to platí pri tzv. kombinovanej terapii, pri ktorej si musíte aplikovať rôzne nakombinované očné kvapky. Dôležitá je aj pravidelná kontrola účinnosti a eventuálna úprava užívaných liekov.

2. Operačný zákrok trabekulektómia

Ak lokálna liečba zeleného zákalu pomocou aplikácie očných kvapiek nie je úspešná, na rad prichádza mikroinvazívny zákrok s cieľom znížiť vnútroočný tlak v oku. Princípom trabekulektómie je vytvoriť malý kanálik na rozhraní očného bielka (skléra) a rohovky, ktorým môže odtekať vnútroočná tekutina do spojovkového vaku. Cieľom zákroku je znížiť vnútroočný tlak.

 

Ako to prebieha?

Pred každou liečbou je potrebné absolvovať dôkladné predoperačné vyšetrenie na jednom z našich pracovísk. Môžete sa objednať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára. Všetky kontaktné údaje nájdete v sekcii KONTAKT.

Vstupné vyšetrenie

Na úvod podstúpite kompletné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nielen o vašich očiach, ale aj o vašom životnom štýle, zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách o výsledku liečby.

Súčasťou vyšetrenia je kontrola zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení. Vďaka týmto meraniam určia naši lekári, aký liečebný postup je najbezpečnejší na odstránenie vášho glukómu.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ich našim špecialistom položiť. Ochotne vám všetko vysvetlia, aby ste boli čo najviac informovaní a liečbu podstupovali s dobrým pocitom. Váš pocit bezpečia a dôvera sú pre nás dôležité.

Kompletné vyšetrenie vyžaduje rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek. To spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3-4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

Liečba

Presný priebeh zákroku závisí od zvolenej liečby (uvedené vyššie).

Kontrola po zákroku

Počas kompletnej liečby je potrebné absolvovať pravidelné kontrolné vyšetrenia. Termíny kontrol stanovuje ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a druhu podstúpenej liečby. Obmedzenia počas liečbyu sa môžu individuálne meniť podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára.

CHCEM SA OBJEDNAŤ