Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Tupozrakosť

Choroba "lenivého oka".

Tupozrakosť

Cena liečby už od 300 €

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Tupozrakosť sa nazýva aj chorobou lenivého oka a postihuje predovšetkým deti. Prejavuje sa na jednom oku, pričom to druhé má dieťa v poriadku. Je to stav, pri ktorom sa postihnuté oko síce vyvinulo anatomicky správne, ale jeho funkčnosť nie je dokonalá. Príčinou tohto vrodeného ochorenia je škúlenie, vysoký stupeň refrakčnej vady na jednom oku (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus) alebo sivý zákal.

Videnie s tupozrakým okom

Príznaky

Príznakom tupozrakosti je absencia hĺbkového videnia – dieťa sa ťažko orientuje v priestore, nevie odhadnúť vzdialenosti, môže narážať do predmetov alebo zakopávať. Sprievodným javom je preferencia jedného oka.

 

 

Liečba

Tupozrakosť je možné liečiť, liečba sa volí podľa stupňa ochorenia. Je však nevyhnutná už v detskom veku, keďže v dospelosti už nie je možné tupozrakosť liečiť. Predpokladom úspešnej liečby tupozrakosti je predpis správnej okuliarovej korekcie – okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré dieťa poctivo nosí a popritom dôsledne vykonáva aj tzv. ortoptické cviky zamerané na posilnenie slabšieho oka. K liečbe tupozrakosti sa využívajú rozličné metódy, napríklad sa silnejšie oko prekryje okluzorom, aby bolo slabšie oko donútené viac pracovať a podobne.

CHCEM SA OBJEDNAŤ