Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Vyšetrenie zorného pola

Neodmysliteľná súčasť prevencie

Vyšetrenie perimetrom

Na našej klinike vyšetrujeme pacientov pomocou najmodernejších prístrojov, ktoré sú veľmi nápomocné pri odhaľovaní aj tých najnepatrnejších zrakových chýb. Jedným z nich je aj perimeter, ktorým v rámci kompletného očného vyšetrenia meriame rozsah zrakového poľa pacienta, zisťujeme rozsah periférneho videnia každého oka a prípadné zmeny zorného poľa.

Niekedy pacient zmeny v zornom poli síce zaznamenáva, no nevie, že signalizujú zdravotné komplikácie ako je napríklad glaukóm, ochorenie sietnice či zrakového nervu. Vyšetrenie perimetrom dokáže odhaliť neurologické problémy, roztrúsenú sklerózu alebo ochorenie hypofýzy. Tento špecializovaný prístroj sa používa aj pri podozrení na žlté škvrny, pri kontrole zrakovej mozgovej kôry, alebo pri testovaní správnosti zrakovej dráhy.

Vyšetrenie perimetrom je celkom bezbolestné a trvá približne 10 minút.

 

Ako vyšetrenie prebieha

Posadíme vás na stoličku, bradu si položíte na podložku prístroja a čelo opriete o druhú podložku. Zameriate svoj zrak na konkrétny bod pred sebou. V rukách držíte tlačidlo a počítačový perimeter vysiela rozličné zrakové podnety. Ak sa svetelné body pohybujú, ide o perimetriu statickú. Ak sa nepohybujú, ide o perimetriu kinetickú. Vašou úlohou je hlásiť, kedy značku vidíte alebo naopak nevidíte. Akonáhle zbadáte svetlá rozličnej farby a intenzity na rôznych miestach zrakového poľa, stlačíte tlačidlo. Výsledkom vyšetrenia je graf so zorným poľom zvlášť pre každé oko. Toto vyšetrenie nám pomáha určiť rozsah zorného pola a jeho výpadky, dokážeme zisť presné miesto jeho poškodenia a nasadiť následnú liečbu prispôsobenú Vašej individuálnej diagnóze.

Aj vďaka technike môžeme byť pacientom nápomocní pri korekcii dioptrických chýb a problémov so zrakom.

 

Často kladené otázky

Aká je čakacia doba na vstupné vyšetrenie?

Na vstupné očné vyšetrenie je čakacia doba do 10 pracovných dní.

Je potrebné priniesť na vyšetrenie dokumentáciu z predchádzajúcich vyšetrení na iných pracoviskách?

Priniesť so sebou predchádzajúcu dokumentáciu nie je potrebné, avšak pokiaľ trpíte akýmkoľvek dlhodobým očným ochorením je každá informácia cenná.

Budú sa mi na vyšetrení rozkvapkávať oči?

V prípade, že sa jedná o predoperačné alebo kompletné očné vyšetrenie je potrebné rátať s rozkvapkávaním očí. To spôsobuje následné obmedzenie v šoférovaní a vykonávaní niektorých činností (ako napríklad práca s počítačom).

Ako dlho trvá a čo obsahuje vstupné vyšetrenie?

Vstupné vyšetrenie má charakter kompletného očného vyšetrenia. Zahŕňa meranie výšky vnútroočného tlaku, hrúbky rohovky a dioptrií, kontrolu zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka a následne špecializované vyšetrenia podľa povahy Vášho ochorenia (Galilei- analyzátor rohovky, perimeter- vyšetrenie zorného poľa, OCT- CT vyšetrenie oka (sietnica, rohovka, dúhovka, komorový uhol), endoteliálna mikroskopia, …). Dĺžka trvania kompletného vyšetrenia je štandardne 1,5-2 hodiny.

CHCEM SA OBJEDNAŤ