Pohotovosť: +421 901 787 808
Kontakt: +421 2 3211 4646 alebo +421 2 3211 4644

Vyšetrenie očného pozadia

Neodmysliteľná súčasť prevencie

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia patrí v ordinácii očného lekára medzi kľúčové spôsoby určovania diagnózy pacientov a je neoddeliteľnou súčasťou pravidelnej starostlivosti o zrak. Množstvo očných ochorení možno spoľahlivo odhaliť len pomocou bezbolestného a dôkladného vyšetrenia očného pozadia.

Pri tomto vyšetrení môže lekár skontrolovať očný nerv, makulu (najostrejší bod videnia), sklovec, sietnicu spolu s jemnými žilkami, aj jej vonkajšiu časť. Pri vyšetrení očného pozadia sa aplikovaním špeciálnych kvapiek dočasne rozšíri zrenička, a tak možno lepšie vyšetriť aj šošovku oka.

Lekár dokáže týmto vyšetrením odhaliť napríklad vekom podmienenú degeneráciu makuly, zmeny na sietnici spôsobené vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou, glaukómové ochorenia, cievne uzávery, diery a trhliny na sietnici alebo zápalové zmeny, odlúpenie sietnice a tumorové ochorenia v oku.

K dôležitosti vyšetrenia očného pozadia prispieva aj skutočnosť, že ním možno odhaliť mnohé ochorenia v takom štádiu, v ktorom sa ešte neprejavili v ich plnom rozsahu. Väčšina závažných očných ochorení sa dá totiž úspešne liečiť iba v počiatočných štádiách.

Vyšetrenie očného pozadia je súčasťou všetkých typov predoperačných vyšetrení, kompletného vyšetrenia, vyšetrenia OCT, vyšetrenia perimetrom aj niektorých špecializovaných očných vyšetrení.

 

Ako vyšetrenie prebieha?

Celé vyšetrenie trvá približne hodinu. Kvôli účinnejšiemu a dôkladnejšiemu vyšetreniu očného pozadia vám lekár najprv do očí aplikuje špeciálne očné kvapky, ktoré rozšíria zrenice a môže tak lepšie nahliadnuť do ich vnútra.

Niektoré časti očného pozadia možno vyšetriť aj bez toho, aby bolo nutné rozkvapkávať zreničku – a to tak, že lekár vyšetrí iba centrálnu časť sietnice oka. Takéto vyšetrenie má však iba čiastkovú výpovednú hodnotu, keďže lekár nedokáže skontrolovať všetky vnútorné časti oka. Preto u väčšiny pacientov vyšetrenie očného pozadia robíme pomocou rozkvapkania zreničiek, čo spôsobí ich dočasné rozšírenie.

Existuje niekoľko rôznych metód, pomocou ktorých vám lekár po rozkvapkaní zreničiek vyšetrí zrak.

1

Pri nepriamej oftalmoskopii pomocou takzvanej štrbinovej lampy a šošovky môže oftalmológ pozorovať veľké časti sietnice. Pomocou špeciálneho prístroja sa navyše dá vytvoriť trojdimenzionálny obraz štruktúry očného pozadia.

2

Pomocou metódy vyšetrenia kontaktným sklíčkom lekár dokáže vidieť celú sietnicu, dokonca zväčšene. Vyšetrenie sa vykonáva tiež na štrbinovej lampe. Povrch oka sa najprv znecitlivie očnými kvapkami a potom očný lekár priloží kontaktné sklíčko priamo na povrch oka bez toho, aby ste mali pritom nepríjemný pocit. Týmto vyšetrením vám lekár dokáže skontrolovať aj komorový uhol predného segmentu oka, čo je zásadné pri diagnostike zeleného zákalu.

3

Aj pomocou OCT vyšetrenia môže očný lekár analyzovať a fotograficky dokumentovať sietnicu do hlbších vrstiev. Toto vyšetrenie mu ukáže detaily makuly a zrakového nervu.

Opatrenia po vyšetrení

Rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3-4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

 

Často kladené otázky

Aká je čakacia doba na vstupné vyšetrenie?

Na vstupné očné vyšetrenie je čakacia doba do 10 pracovných dní.

Je potrebné priniesť na vyšetrenie dokumentáciu z predchádzajúcich vyšetrení na iných pracoviskách?

Priniesť so sebou predchádzajúcu dokumentáciu nie je potrebné, avšak pokiaľ trpíte akýmkoľvek dlhodobým očným ochorením je každá informácia cenná.

Budú sa mi na vyšetrení rozkvapkávať oči?

V prípade, že sa jedná o predoperačné alebo kompletné očné vyšetrenie je potrebné rátať s rozkvapkávaním očí. To spôsobuje následné obmedzenie v šoférovaní a vykonávaní niektorých činností (ako napríklad práca s počítačom).

Ako dlho trvá a čo obsahuje vstupné vyšetrenie?

Vstupné vyšetrenie má charakter kompletného očného vyšetrenia. Zahŕňa meranie výšky vnútroočného tlaku, hrúbky rohovky a dioptrií, kontrolu zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka a následne špecializované vyšetrenia podľa povahy Vášho ochorenia (Galilei- analyzátor rohovky, perimeter- vyšetrenie zorného poľa, OCT- CT vyšetrenie oka (sietnica, rohovka, dúhovka, komorový uhol), endoteliálna mikroskopia, …). Dĺžka trvania kompletného vyšetrenia je štandardne 1,5-2 hodiny.

CHCEM SA OBJEDNAŤ